Visjon

«Vi vil gjøre evangeliet tilgjengelig og kjent for vår tid og generasjon, slik at mennesker kommer til tro og blir etterfølgere av Jesus Kristus. Vi vil ha en kultur i menigheten som inkluderer, støtter og utruster»

INKLUDERER

Evangeliet er svært inkluderende. Det gjør ikke forskjell på folk, og det vil heller ikke vi gjøre. Alle mennesker er elsket av Gud og han vil at vi skal elske hverandre. Vi vil at alle skal oppleve å bli sett og vi håndhilser derfor på alle i døra. Vi inviterer til samlinger uten noen form for krav og forventninger. For alle generasjoner. For familier og for enslige. Velkommen!

STØTTER

Mennesker er ment for felleskap. Vi ønsker å stå sammen og å hjelpe hverandre til å bygge gode liv, gode familier og gode samfunn. Gjennom smågrupper, aktiviteter, bønnetjeneste og søndagsmøter vil vi gjøre hverandre til gode støttespillere. Kort sagt: "Elsk din neste som deg selv!"

UTRUSTER

Vi ønsker at folk skal blomstre i sine liv og bære frukt. Forløse sitt potensiale og utvikle seg. Gjennom kurs, ledertrening og praksis utruster vi folk til utfordringer som måtte komme. Vi vil alltid strekke oss etter å lære mer og bli dyktigere på de områdene vi har ansvar for. Vi vil være gode foreldre, partnere, kollegaer, venner og naboer!

Book your tickets