Ukrainahjelpen

Ukrainahjelpen er et hjelpearbeid som driver innsamling, lagring, transport og levering av innsamlede klær, sko og utstyr til Ukraina. Vi samler inn klær og bruksutsyr fra private og lokalt næringsliv her i regionen og sender dette videre med trailer til Ukraina og andre land.

Viktig om levering!

1. Klær og sko må være vasket rent.

2. Alt må være helt og i god brukbar stand. Sko må finnes som par.

3. Klær, sko, m.m. pakkes i søppelsekker.

4. Sekkene settes inn i høyre dør på Arnebua, et lite hus nedenfor Nordvestkirka Elnesvågen, Urdavegen 31.

5. Større levering kan avtales med Jan Tore Tornes: 970 80 641.

6. Vi oppfordrer alle til å ta med en giro til transportutgiftene.

Takk for ditt bidrag!

En stor takk!

Vi vil uttrykke stor takknemlighet til næringsliv, sykehus, skoler og privatpersoner for stort engasjement og for deres økonomiske og materielle hjelp til fattige i Øst-Europa. På grunn av denne støtten og givergleden har vi kunnet distribuere store mengder klær, sko, madrasser, sykehusutstyr m.m. til trengende i Ukraina og Moldovia de siste 20 årene. Årlig distribuerer vi nå omtrent 30 tonn last fra vårt distrikt takket være mange gode bidragsytere i arbeidet med å stille nød!

Hovedkontakt i Ukraina

I mange år har vi hatt gleden av å samarbeide med pastor Alexsander Forkun fra landsbyen Smotric i Ukraina (på størrelse med Elnesvågen). Her har hovedstrømmen av vår nødhjelp gått. Ved hjelp fra ulike menigheter og kommuneadministrasjonen i Smotric har eldre, syke og skolebarn fått utdelt sko, klær og mat fra givere i Norge. Hit har også de siste årenes matpakkeaksjon blitt sendt. Et populært initiativ fra Fræna Pinsemenighet. De senere årene har vi også sendt hjelpesendinger til Moldova og Romania.

Lokalt engasjement i Norge

De seneste års gode samarbeid med skolene i Fræna har i ennå større grad bidratt til å øke hjelpen og bedre livsvilkårene i Smotric. Skolen har gjennom ”Operasjon Dagsverk” gitt midler til oppussing av skolebygg og innkjøp av mobilt sagbruk. Resultat: Fine klasserom og nye arbeidsplasser i et land med veldig stor arbeidsløshet. Flott innsats av lærere og elever!

Flere kommuner i Nordmøre og Romsdal har dessuten utvekslet gjensidig kontakt med Smotric kommune, og bidratt med nyttig kontorutstyr. Mange har også besøk Smotric, enten via hjelpesendingsturer eller arrangerte turbussturer. Vi er takknemlig for den gjensidige kontakten med Ukraina og hva dette gir tilbake i form av vennskap, kunnskap og åndelig velsignelse.

Husk støtte til transport!

Vi gjør oppmerksom på at vi har en ordning der man kan være med å betale "porto" på minimum kr. 100,- pr sekk som innleveres (giro ved inngangen). Dette gir oss muligheten til å dekke noen av kostnadene ved distribusjon av de innsamlede sekkene. De som ikke har anledning til å gi klær, kan likevel være med i arbeidet ved å gi transport-støtte.

Ukrainahjelpen sin konto er: 4100.16.11664. Adr: Postboks 100, 6447 Elnesvågen. Midlene går uavkortet til transport og distribusjon til Øst-Europa, da alt arbeid skjer på frivillig basis.

Book your tickets