Blir du med?

Tentro er frikirkelig konfirmasjonstilbud som er åpent for alle i Fræna og i regionen rundt oss. Vi har flere år hatt deltakere som går hos oss i tillegg til at de følger konfirmasjonsopplæringen i egen kirke. Det er ingen krav til å være medlem eller være døpt for å delta her. Vi ønsker at ungdom gjennom dette året skal lære mer om Gud og bli bedre kjent med Han, med dere selv og med de andre i gruppa. Et supert år!

Hver høst starter vi med en blåtur for å bli kjent med hverandre. På vinteren blir det en weekend sammen med Tentroere fra hele fylket. Mye gøy! Vi avslutter og feirer året med en høytidelig storsamling for familie og venner, lørdag etter Kristi Himmelfartsdag.

Det er ingen Tentro 2019/2020

9. klasse (Påmelding)
AUG - MAI
18:00 - 23:00
Nordvestkirka
Lett servering
2000kr (alt inkludert)

"På Tentro er det veldig bra undervisning. Jeg lærte mye og kunne etter dette året ta et personlig standpunkt. Også hadde vi det så mye gøy og jeg ble kjent med nye. Anbefales!"
- Oskar 15 år

Kommende Tentro

Book your tickets