Hva tenker vi som kirke i disse tider? 

La oss starte med et godt ord fra Salme 46.2: 

«Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor»

Vi ønsker med dette å knytte noen tanker til den merkelige situasjonen verden nå befinner seg i. Korona-pandemien er en utfordring for oss alle.

Som kirke ønsker vi å oppmuntre alle til å følge myndighetenes råd, for å slå ring om menneskers liv og helse. Vi støtter ikke til teorier om ondskapsfulle globale konspirasjoner, hvor myndigheter bevisst skulle ville føre oss bak lyset. Vi vil som kirke være med og skape tillit i denne tiden, og bygge opp om det beste for mennesker rundt oss. Det kan tas feil avgjørelser i en kaotisk situasjon, men vi ønsker å gjøre som bibelen oppfordrer oss «Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt» 1.Tim 2:2 

Vi tror heller ikke at denne pandemien er noen form for straffedom fra Gud, men snarere et resultat av at denne verden er forgjengelig og ligger i det onde. Bibelen er så tydelig på dette, når den sier at det er tyven (djevelen) som kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Jesus kom for å gi liv! (Johannes 10.10) Som kirke og troende er vår oppgave å formidle liv og håp.

Vi ønsker å bistå de som trenger praktisk hjelp eller forbønn. Skriv til oss hvis du er i den situasjonen. Har du behov for å prate med noen er det bare å kontakte oss per telefon. Erlend 45608101, Annika 45608102. pastor@nordvestkirka.no

Vi ønsker ikke å legge ned aktivitet, men legge om det vi gjør. Menigheten trengs i denne tid, og vi vil være tilgjengelige på de måter vi kan. Her er hver enkelt av oss viktig. Om ikke folk kan komme til kirka, så er vi kirka som kan komme til dem. Vi kan møte mennesker der de er, ved å ta de mulighetene som blir oss gitt. 

Til slutt, i en påtvunget stille tid, kan vi bruke tiden til det gode for vår egen del. Vår egen relasjon med Jesus kan få påfyll gjennom bønnen og ordet. Lytt til talen Erlend holdt 29. mars 2020. Vi trenger å ha våre røtter i Gud og ha tillit til Han også i turbulente tider. Vi har tilgang til Gud i bønn til alle døgnets tider og vår naturlige relasjon med Ham kan gjøre oss våken på hvilken tid vi lever i og hvordan vi kan bidra til andre.

Hver søndag legger vi ut nye taler hvor vi deler Guds ord. Følg med oss på nettsiden og på Facebook!

Salme 46.11-12 «Fall til ro og kjenn at jeg er Herren. Herren som er over alle ting, er med oss! Israels Gud er vår hjelp og beskytter»

Book your tickets