Sommerhilsen

Hei kjære venner!

Når jeg sitter her og skriver til dere er det like før sommerferie og noen herlige uker i nabolandet. Avslapping, avkobling og oppladning :) Det gleder vi oss stort til.

Sommerkafeen for ånd, sjel og kropp er godt i gang som et treffpunkt for familie og venner gjennom hele sommeren.

Det er så mye fantastisk arbeid som gjøres i og gjennom kirka vår som vi er så stolte og glade for.

Nå lengter vi etter å bygge den ennå bedre for å nå ennå flere med dette fantastiske budskapet om liv og frihet i Jesus Kristus. Som dere sikkert har fått med dere har vi kjøpt mer tomt for å kunne bygge kirka større. Men som vi har sagt tidligere begynner ikke kirkebyggingen med første spadetak, det begynner ved at vi bygger mennesker. Det er alltid lettere å se for seg en fysisk dugnad hvor et bygg skal reise seg. Mens vi må alltid huske at dette handler først og fremst om mennesker. Jesus sier: «Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.»Lukas 17:21 Vi skal bygge mennesker.

Møtetider

For å legge tilrette for dette ser vi for oss noen praktiske forandringer. En av dem er møtetider. Som det er nå er det mange småbarnsfamilier som har funnet seg tilrette i menigheten og vi ser at søndags formiddagsmøtene våre er klart bedre besøkt en kveldsmøtene. Dette gjør at vi denne høsten ønsker å legge om så vi legger alle søndagsmøtene til kl 11.00 Den største utfordringen med dette er å få ungdommene våre med på søndag formiddag. Men vi har sånn tro på våre ungdommer, at deres lengsel etter felleskap, liv og lovsang får dem ut av senga :) Dette gir oss også større frihet til å bruke ettermiddagen på andre steder, som i Kristiansund hvor vi til høsten kommer til å øke til to søndagsmøter i måneden.

Søndagskolen

Det siste året har Aimèe Winsjansen og teamet hennes, gjort en fantastisk innsats for å få opp Søndagsskolearbeidet i menigheten. Nå håper vi å kunne bygge dette teamet ennå større med ennå flere overgitte medarbeidere. Tenk om vi kan få til en sprakende, sprudlende Søndagsskole hver søndag i kirka vår. Tenk om barna kan glede seg til hver søndag «For da skal vi i kirka!»

Alle forstår at dette krever dugnadsinsats og mange nye medarbeidere. Om du ikke allerede er med som medarbeider, meld deg på. Her har vi behov. Om vi klarer å skape en søndagsskole spruter av liv i Fræna, da er det ikke langt å kjøre hit hverken fra Molde eller Kristiansund.

Høstens tema

Denne høsten kommer vi til å satse spesielt på kulturbygging rundt temaene: inkludere, støtte og utruste. Dette er kjent fra underpunktene i vår visjon, som du kan lese mer om på www.frenapinsemenighet.no. Vi ønsker denne høsten å skape en evangelisk forankring rundt disse temaene som skaper vokster og blomstring i egne liv så vel som i andres. Hvor vi setter hverandre i stand til å være etterfølgere av Jesus som skaper nye etterfølgere. Utrustes til å se vårt eget og andres potensiale i lys av evangeliet og Guds rike nåde. Dette gleder vi oss til å jobbe med.

Life-grupper

Skal en kirke vokse utover må den også vokse innover. Det vil si at man må sørge for å skape møteplasser for personlig utvikling og vokster. En plass hvor man kan være tett på hverandre og lære av hverandre. Overalt i verden hvor man ser kirker som vokser, er dette en viktig ingrediens.

En plass hvor man kan treffes og dele liv. Hvor man kan be og betjene hverandre, løfte potensialet og gavene frem i den enkelte. Til høsten vil vi også jobbe med utviklingen av Life-grupper både i Fræna, Molde og Kristiansund.

Navneendring

Vi er stolte over navnet vårt Fræna Pinsemenighet. Dette navnet har tjent oss godt og vi er glade for opplevelsen av at dette har et godt renommé i lokalsamfunnet. Allikevel opplever vi ikke at dette navnet fungerer godt i den tiden av ekspansjon vi er i. Når vi nå har startet en avdeling i Kristiansund, er det som kjent under navnet Nordvestkirka. Dette navnet sier noe om det regionale lengselen vi har for Nordmøre og Romsdal. Samtidig som vi fra våre ungdommer har fått mange tilbakemeldinger på at ordet «kirke» er mindre fremmedgjørende enn ordet «menighet».

Dette gjør at vi i høst kommer til å arbeide mer med denne prosessen som har vært kjent i to år.

Vi er også glade for å være en del av den Norske Pinsebevegelsen, og vil arbeide med at dette også tydelig blir kommunisert, selv om det ikke blir en del av navnet. Gi oss gjerne tilbakemeldinger og tips i denne prosessen.

Riktig god sommer til dere alle sammen!

Jeg kjenner meg allerede ladet til høstens arbeid.

Mvh Erlend Indergaard

Print your tickets