Oppstart Nordvestkirka

Vi er de glade pastorene i Fræna Pinsemenighet. En flott menighet med folk i alle aldersgrupper og i ulike livssituasjoner. Her møtes vi fra hele regionen. Vi opplever at vi har et felleskap hvor mennesker kan være seg selv og samtidig åpne døren i forhold til tro. Nå ønsker vi å skape tilsvarende møteplasser og bygge fellesskap flere steder, ikke bare i Elnesvågen. Vi vil bety noe for hele regionen. En menighet – flere møteplasser! Vi gleder oss slik over å starte opp i Kristiansund! Under navnet Nordvestkirka vil vi møtes hver første søndag i måneden kl 17.00 i lokalene til Kristiansund Kunstforening i Konsul Johnsens gt 1 A. Om du ikke har noe forhold til tro, eller dette er en naturlig del av ditt liv, så er du velkommen til å være med oss førstkommende søndag, 4. oktober. De gode nyhetene om hva Jesus har gjort for oss mennesker av 2015 trenger å gjenoppdages og revitaliseres, da skaper dette en fantastisk personlig vokster og rikdom i livet. Velkommen!

Annika og Erlend Indergaard
pastorer

Print your tickets