Nyttårsfestivalen 2016

Tradisjonen tro starter vi Fræna Pinsemenighet året med en Nyttårsfestival, som vi ønsker skal være til velsignelse og inspirasjon for hele regionen vår. Troende fra ulike menigheter og fellesskap kan komme sammen og bli styrket i troen på evangeliets kraft og aktualitet i vår tid. Lovsang og tilbedelse skaper rammen rundt samlingene som løfter blikket vårt inn i det nye året.

Overskriften for festivalen er: «Vekst». I naturen rundt oss ser vi at alt som er sundt og friskt vokser. Vi tror også at de samme prinsippene gjelder for Guds menighet. Er vår etterfølgelse av Jesus sund og frisk, vil også våre liv, våre fellesskap og menigheter vokse. Vi ønsker på en praktisk og relevant måte å være med å styrke dette med årets festival.

Det er en stor glede for oss å presentere årets hovedtalere som er Anders Olsson fra Connect Church i Gøteborg, og Jorun Godø fra Pinsekirka i Ålesund. Begge to er pastorer i tradisjonelle menigheter som har vært gjennom fornyelsesprosesser hvor de har tatt konkrete grep, sett forandringer og opplever vokster. Dette vet jeg kommer til å styrke og inspirere oss. Men mer enn dette, er det opplevelsen av at begge disse er bærere av Åndens klarhet i vår tid, som gjør oss så forventningsfulle til festivalen.

Program:
Fredag kl 19:00 Kveldsmøte Anders Olsson
Lørdag kl 11 – 14 Seminar m/lunsj Anders Olsson med flere (pris 100kr)
Lørdag kl 19:00 Kveldsmøte Anders Olsson
Søndag kl 11:00 Festmøte Jorun Godø (middag etter møtet 125kr)

ANDERS OLSSON er sammen med sin kone Camilla pastorer i Connect Church i Gøteborg. Det er en 97 år gammel kirke som befinner seg i Gøteborgs østkant. Når Anders og Camilla kom til Connect Church, var 60-70 personer samlet til søndagens gudstjeneste. Idag 10 år senere samler man 900 personer fordelt på fire gudstjenester. Frelse og dåp er kirkens høyeste prioritering. I fjor døpte de 58 personer. Anders Olsson er en lidenskapelig menighetsbygger, de senere årene har de startet gudstjenester 3 nye steder. En i sentrale Gøteborg, en i Jønkjøping, og nok en er under oppbygging i Ørebro.
Anders Olsson er som forkynner jordnær og holder seg til det grunnleggende som gir personlig og fellesskaplig vokster. Med sin forkynnelse lar han mennesker gjenoppdage kraftfulle sannheter i Guds ord. Åndens dåp og manifestasjon i den troendes liv. Hvordan leve et liv i seier og kraft. Den som hører Anders formidle evangeliet, opplever selv at det er mulig å leve ut det som forkynnes. Vi er så glade for å ta Anders Olsson til Nordvestlandet.

JORUN GODØ er pastor sammen med Vidar Godø i Pinsekirka Ålesund. Pinsekirka er en menighet med alle generasjoner representert og med stadig voksende gudstjenestebesøk. Og opplevde i fjor at over 200 bestemte seg for å ta i mot Jesus. De driver en bredde av aktiviteter for alle aldre.
Julen 2015 ble forestillingen «Julenatt» besøkt av over 3000 personer. 1400 barn fra ulike skoler så spillet. Jorun Godø har vært med å bygge opp Jesuskvinner i Ålesund, som er velbesøkt og strekker seg ut for å gjøre noe for medmennesker i Ålesund. Jorun er kjent som en god kommunikatorer, med tidsaktuelle og hverdagsnære budskap som de fleste kan kjenne seg igjen i. Hun er som en av våre egne og vi tar imot henne.

Print your tickets