Nåde og sannhet i skjønn forening

Som kjent leste vi i vårt fellesskap igjennom Bibelen på et år i 2012. Noen fortsetter i år også. Oppdagelsen at ordet holder deg på sporet er helt reel. I forbindelse men bibellesingen stoppet jeg opp ved noen nydelige vers.

Det står i Salme 85:11-14. Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. Noe så nydelig. Videre; sannhet skal vokse opp av jorden, og rettferd se ned fra himmelen. Ja, Herren skal gi det som godt er, og vårt land gir sin grøde. Rettferd skal gå foran ham og stadig følge i hans spor.

Nydelige og alvorlige ord dette. Livssannheter på sitt beste. Når vi lever sant med våre liv, skal nåde komme oss til del. Det ekstra fra Gud som gir velvilje i livet. Sannhet og nåde følger hverandre. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for meg betyr Guds nåde alt. Det var denne nåden som gjorde at jeg fant Jesus, og at jeg har fått leve mitt liv så rikt. Det skjedde når jeg aksepterte ”sannheten” at nåden ble en virkelighet i mitt liv. Det var i møte med sannheten, jeg kapitulerte og Guds nåde begynt å virke.

Rettferd og fred skal kysse hverandre. Snakk om intimitet. Ved å leve rettferdig skal altså freden også være nær følgesvenn. WOW, er det slik? Jeg forstår at hvis du lever urettferdig, så følger ufred. Og i motsatt fall, lever jeg rettferdig og sant, da er jeg eier av fred og har ingenting å skjule.

Det står også; Vårt land gir sin grøde. Kan dette bety at et land får som det fortjener. Gud vil alltid gi sitt beste, han er jo bare god. Men samtidig henger sannheten sammen med hva som vokser opp fra jorden. Hvis vårt land ikke dyrker sannhet og ikke rettferdige liv opphøyes. Hva skjer vel da med folket? Er ”Stålsett-rapporten”, som nylig kom, en frukt av hva som dyrkes i landet? Må den vekke oss, slik at vi reiser oss og taler sant.

Vi ber som salme 85:8 Herre, la oss se din velvilje, og gi oss din frelse. For som vers 10 sier Ja, hans frelse er nær dem som frykter ham, for hans herlighet skal bo i vårt land. Norge er og skal forbli et velsignet land!

I lys av bønnens kraft, kan vi knytte versene til bønn for landet og de stedene vi bor på. Når vi ber kommer Guds muligheter inn på scenen. Vi er ikke bare overlatt til våre omstendigheter og det vi menneskelig får til, men kan regne med et treffpunkt der himmel kysser jorden. 

Kjære Gud; kan du gi oss å dele sannheten, gjøre evangeliet tilgjenglig og kjent, slik at din nåde treffer de som bor rundt oss. Slik at rettferd og fred kan omfavne menneskene. Slik at den grøde spirer frem av jorden som blir til rik velsignelse for folket. 

Annika Indergaard

Print your tickets