Informasjon fra Nordvestkirka vedrørende situasjonen knyttet til koronaviruset:
Vi anbefaler alle å følge med på www.fhi.no for oppdatert informasjon.

Nordvestkirka overvåker den aktuelle situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden. Dette gjelder Nordvestkirka i Elnesvågen og Kristiansund.

Hovedprinsippet i vår håndtering er at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. Utover dette vil vi som kirke understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper. Les mer om våre tanker som kirke i denne spesielle tiden.

Policy per 11. mai 2020:
Bønnemøte i Elnesvågen og Kristiansund starter opp fra og med 19. mai 2020. Alle andre planlagte arrangement er avlyst gjennom sommeren. Planlagt oppstart etter sommeren er søndag 23. august. Det planlegges for alternative små-arrangement i sommermånedene som kan avholdes innenfor regelverk for smittevern. Disse annonseres på Facebook, så følg med! Vi tar forbehold om endringer.

Policy per 15. mars 2020:
Alle våre offentlige arrangement er avlyst inntil videre. Følg med på facebook og kalender for info.

Policy per 11. mars 2020:
Vi følger det annonserte programmet inntil videre, men vil ha en løpende vurdering av om noe bør endres. Vi ber alle vurdere egen situasjon og er man ikke i form, så er det best at man er hjemme. Vi ønsker velkommen til kirka, men uten å håndhilse eller klemme hverandre for en periode fremover.

Vi anbefaler alle å følge med på www.fhi.no for oppdatert informasjon.

Hygieneråd
Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

Alle som er syke, eller har vært i områder med smitte, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger.
Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre.
Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.
Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsene.

Vi anbefaler alle å følge med på www.fhi.no for oppdatert informasjon.

Book your tickets