Sammen i bønn & lovsang

Mange tror at bønn er noe man gjør alene, men en viktig del av å være en menighet er faktisk å komme sammen for å be. Vi mennesker er sosiale, og vi trenger et fellesskap rundt oss, også når vi ber. Derfor inviterer vi til bønnemøte en gang i uken! Det betyr ikke at vi ikke ber resten av uka, men at denne tiden er satt av spesielt til å be i fellesskap. Når vi ber opplever vi ofte å forstå bedre det gode Gud har for oss, ja, som han faktisk allerede har forberedt for oss, både i vårt personlige liv og i menighetsfelleskapet. Det vil også være åpent for forbønn om det skulle ønskes. Husk at du ikke står alene - velkommen på bønnemøte!

Åpent for alle
Hver tirsdag
18:30 - 19:30
Nordvestkirka

"Jeg trives så godt på bønnemøte!
Det er så fint å komme sammen for å be og lytte til Gud!"

- Roger

Kommende Bønnemøter

Book your tickets